Een Coachingstraject volgen

Een coachingstraject volgen is een andere optie bij mij in de praktijk. Daarbij heb je een concreet doel voor ogen.  Je wilt bijvoorbeeld een andere baan vinden en daar wil je begeleiding bij. Die begeleiding bestaat uit wat er voor jou nodig is om dit doel te realiseren.

In een intakegesprek maken we eerst zo helder mogelijk wat jouw vraag precies is en wat je doel en binnen welke tijd je dat doel wil bereiken. Daarna bepalen we met elkaar wat daarvoor nodig is en spreken het aantal sessies af waarbinnen het doel gerealiseerd kan worden.

Als dat gewenst is, bijvoorbeeld voor een werkgever, dan vat ik het gesprek en conclusies samen in een plan en maak ik een offerte.

Vervolgens sluiten de vervolg consulten van twee uur per sessie aan bij het plan. Het kan dus de ene keer een praktische brainstormsessie zijn, en de volgende keer een consult gericht op het ontdekken van nieuwe talenten. Ook kan huiswerk onderdeel zijn van het traject, evenals het lezen van of uitzoeken van een bepaald onderwerp.

Regressietherapie kan daarbij ook een functie hebben, als je blokkades tegenkomt die het bereiken van je doel verhinderen of als je nieuwe talenten wilt ontdekken. Dit alles in overleg. In overleg wordt voor het hele traject een prijs gegeven of per sessie betaald.