FAQ

Veelgestelde vragen;

Wat is trance? Trance is een naar binnen gerichte concentratie, vergelijkbaar met de concentratie die je hebt als je een goed boek leest. Je hoort achtergrond geluiden wat minder, bent wat meer gefocust waardoor je meer kunt voelen en beter kunt waarnemen tijdens een sessie.  Het is geen hypnose, je bent verder gewoon aanwezig en herinnert je na de sessie nog alles.

Wordt de therapie vergoed? Het is een erkende therapie die door een aantal verzekeraars gedeeltelijk vergoed wordt bij aanvullende verzekering.

Kijk op Zorgwijzer voor de actuele lijst van vergoedende verzekeraars.

 • Hoe weet ik dat je vakbekwaam bent? Ik ben lid van beroepsvereniging NVRT (de Nederlandse Vereniging van Reïncarnatie Therapeuten)

Deze beroepsvereniging bewaakt het vakbekwaamheidsniveau van haar leden. De leden zijn onderworpen aan de beroepscode en het tuchtrecht van de vereniging. Eventuele klachten kunnen worden voorgelegd aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

• De leden zijn tevens verplicht regelmatig na- en bijscholing te volgen en blijven zo op de hoogte van recente ontwikkelingen in het vakgebied.

Meer inforlogo-nvrtmatie over de NVRT vindt je op:

www.nvrt.nl

 

Als ik een klacht heb, waar kan ik dan met mijn klacht terecht?

Het kan voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg.  Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

 Bovendien staat het je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jouw gewenste resultaat leidt – je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van (startdatum Wkkgz-registratie) 2017 is mijn praktijk bij Quasir/ Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van Zorggeschil.

Contact

Het klachtenreglement van Quasir, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk zal gelden vindt u op mijn website. (link)

De geschillenregeling van Zorggeschil zal u in de voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt. (link)