Veelgestelde vragen;

Wat is trance? Trance is een naar binnen gerichte concentratie, vergelijkbaar met de concentratie die je hebt als je een goed boek leest. Je hoort achtergrond geluiden wat minder, bent wat meer gefocust waardoor je meer kunt voelen en beter kunt waarnemen tijdens een sessie.  Het is geen hypnose, je bent verder gewoon aanwezig en herinnert je na de sessie nog alles.

Wordt de therapie vergoed? Het is een erkende therapie die door een aantal verzekeraars gedeeltelijk vergoed wordt bij aanvullende verzekering.

Kijk op Zorgwijzer voor de actuele lijst van vergoedende verzekeraars voor psychosociale therapie.

 • Hoe weet ik dat je vakbekwaam bent? Ik ben lid van beroepsvereniging NVRT (de Nederlandse Vereniging van Reïncarnatie Therapeuten) en van de VIV (De Vereniging voor Vitaliteitkunde). Verder ben ik lid van de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

Deze beroepsverenigingen en koepelorganisatie bewaken het vakbekwaamheidsniveau van hun leden. Mijn handelen is  onderworpen aan de beroepscode van de verenigingen en het tuchtrecht van de RBCZ.

• De leden zijn tevens verplicht regelmatig na- en bijscholing te volgen en blijven zo op de hoogte van recente ontwikkelingen in het vakgebied.

Meer inforlogo-nvrtmatie over de NVRT vindt je op:

www.nvrt.nl

 

Meer informatie over de VIV vind je op:

 

http://www.vivnederland.nl