FAQ

Veelgestelde vragen;

Wat is trance? Trance is een naar binnen gerichte concentratie, vergelijkbaar met de concentratie die je hebt als je een goed boek leest. Je hoort achtergrond geluiden wat minder, bent wat meer gefocust waardoor je meer kunt voelen en beter kunt waarnemen tijdens een sessie.  Het is geen hypnose, je bent verder gewoon aanwezig en herinnert je na de sessie nog alles.

Wordt de therapie vergoed? Het is een erkende therapie die door een aantal verzekeraars gedeeltelijk vergoed wordt bij aanvullende verzekering.

Kijk op Zorgwijzer voor de actuele lijst van vergoedende verzekeraars voor psychosociale therapie.

 • Hoe weet ik dat je vakbekwaam bent? Ik ben lid van beroepsvereniging NVRT (de Nederlandse Vereniging van Reïncarnatie Therapeuten) en van de VIV (De Vereniging voor Vitaliteitkunde). Verder ben ik lid van de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

Deze beroepsverenigingen en koepelorganisatie bewaken het vakbekwaamheidsniveau van hun leden. De leden zijn onderworpen aan de beroepscode van de verenigingen en het tuchtrecht van de RBCZ. Eventuele klachten kunnen worden voorgelegd aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

• De leden zijn tevens verplicht regelmatig na- en bijscholing te volgen en blijven zo op de hoogte van recente ontwikkelingen in het vakgebied.

Meer inforlogo-nvrtmatie over de NVRT vindt je op:

www.nvrt.nl

 

Meer informatie over de VIV vind je op:

 

http://www.vivnederland.nl

Als ik een klacht heb, waar kan ik dan met mijn klacht terecht?

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorg verlener makkelijk en toegankelijk je klacht moet kunnen delen. Het doel van deze wet is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorg verlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt het voor jou overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken.

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders.

Binnen deze wet is sprake van een aantal te onderscheiden stappen die in een stroomschema zijn weergegeven.

Het emailadres van mijn beroepsvereniging is: info@vivnederland.nl

Het telefoonnummer van mijn beroepsvereniging is: 035- 69 54 105 

Procedure en verdere informatie geschillencommissie: www.camcoop.nl/geschillencommissie

Ik wens je hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht je vragen over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben hoor ik dat graag.

Waar mensen werken kunnen misverstanden ontstaan, ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je.